amb superslot

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เช็คบัญชีออนไลน์ ธนาคารขนาดใหญ่ในไทย

ปก ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมแล้ว นับตั้งแต่ธนาคารเริ่มกิจการในยปี 2487 ธนาคารยืนหยัดที่จะสร้างความเชื่อมั่่น และสนับสนุนในภาคธุรกิจ เบอร์ธนาคารกรุงเทพ และประชาชนให้สามารถจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยฑนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำธนาคารในการสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ และ SME ในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายสำนักธุรกิจ และสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง และฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดจำนวนกว่า 17 ล้านบัญชี หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สำเร็จของธนาคาร คือ การมีฐานลูกค้าจำนวนมาก โดยมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ทำให้ธนาคารสามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการทางการเงิน ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเสมอมา อีกทั้ง ธนาคารกรุงเทพ ยังมีบริการที่รวดเร็วอย่างบริการจากธนาคารกรุงทเพ ที่อำนวยความสะดวกให้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนธนาคารส่วนตัวที่สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

ประวัติความเป็นมาธนาคาร กรุงเทพ 

ป้าย ธนาคารกรุงเทพ
 • เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคที่ประเทศไทยกำลัง ธนาคารกรุงเทพใกล้ฉัน ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2483-2492 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารต่างชาติมีอิทธิพลเหนือภาคการเงินของไทย ขณะนั้นนักธุรกิจไทยประสบปัญหาด้านแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนจากธนาคารต่างชาติ ในภาวะที่คนไทยต้องการแรงสนับสนุนจากบริการธนาคารเช่นนี้ธนาคารกรุงเทพจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2487 
 • ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ เว็บสล็อต จนธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารไม่ได้หยุดอยู่เพียงให้บริการแก่คนกลุ่มเล็ก ๆ ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อ แต่ยังได้ขยายการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ มากมาย จนก้าวขึ้นเป็นธนาคารที่มีบทบาทเด่นในประเทศไทย และเป็นธนาคารที่มีลูกค้าอย่างกว้างขวางจากทุกวงการ โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจชั้นนำของประเทศ
 •  กุญแจสำคัญที่ทำให้ธนาคารกรุงเทพประสบความสำเร็จมาตลอด ได้แก่ การริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ และการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ธนาคารกรุงเทพออนไลน์ ธนาคารมีเจตจำนงที่จะขยายและพัฒนาบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าในยามที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาการเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หรือในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและ การเมืองต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่า หรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคในปี พ.ศ. 2540
 • เป็นหนึ่งในธนาคารระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวมประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคล ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจเป็นจำนวนรวมกว่า 17 ล้านบัญชีผ่านสำนักธุรกิจ และสำนักธุรกิจย่อยกว่า 230 แห่ง และสาขาทั่วประเทศเกือบ 1,000 แห่ง 
 • มีเครือข่ายธนาคารอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอยู่ทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกิจของ ธนาคารกรุงเทพ สาขา 

 • ธนาคาร กรุงเทพ ให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบอย่งาครบวงจร โดยจำแนกการดำเนินธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้ารายปลีก ซุปเปอร์สล็อต ธุรกิจลูกค้าบุคคล ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ และธุรกิจการเงินธนกิจ 
 • โดยธนาคารมีบริษัทย่อยที่สำคัญ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
 • กิจการในเครือ ที่อยู่ต่างประเทศ คือ บางกอง แบงค์ เบอร์ฮาด และ ธนาคารกรุงเทพ หุ้น ประเทศจีน จำกัด 

ธุรกิจลูกค้าแต่ละระดับ

ออฟฟิศ ธนาคาร
 • ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ เป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ประักอบการขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นผู้ดูแล 
 • ธุรกิจลูกค้ารายกลาง ดูแล และสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ให้พร้อมรัับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป 
 • ธุรกิจลูกค้ารายปลีก ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในการเพิิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการแบ่งปันความรู้อันเป็นประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า และนำเสนอโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
 • ธุรกิจลูกค้าบุคคล ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ และช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ เช็ค บัญชีธนาคารกรุงเทพ ออนไลน์ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเงิน และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน 
 • ธุรกิจธนาคารต่างประเทศ สนับสนุนลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุด และบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ 
 • ธุรกิจการเงินธนกิจ ประสานความร่วมมือ กับธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เพื่อนำเสนอบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ และครบวงจร 

Bualuang mBanking

แอป ธนาคารกรุงเทพ
 • โมบายแบงก์กิ้ง จาก ธนาคารกรุงเทพ มีฟีเจอร์ ดูรายละเอียดได้ครบทุกประเภทบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต กองทุน และสินเชื่อบัวหลวง
 • เปิดบัญชีออนไลน์ e – Savings
 •  ถอนเงินที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็มโดยไม่ต้องใช้บัตร
 • ตั้งรายการโปรดเพื่อโอน เติม จ่ายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • สแกนจ่ายบิล หรือค้นหาผู้ให้บริการก็ง่าย ด้วยโลโก้ หรือเลือกค้นหาตามความนิยม หมวดหมู่ธุรกิจ หรือชื่อบริษัท
 • ลงทุนได้ทุกที่ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมได้ทันที เห็นเงินทำงานชัดเจนด้วยการแสดงกราฟ NAV พร้อมดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การซื้อหน่วยลงทุนลดหย่อนภาษี
 • ชำระสินเชื่อบัวหลวง ซื้อพันธบัตร และจองซื้อหุ้นกู้
 • ดูยอด เติมเงิน เช็กเที่ยวโดยสาร Rabbit LINE Pay BTS
 • สมัครใช้บริการ และรับเงินด่วนเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
 • ปรับวงเงินโอน / จ่ายต่อวันผ่านแอปได้เอง สูงสุดถึง 2 ล้านบาท
 • เข้าใช้งานได้สะดวกด้วย Face ID/Touch ID เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ และชื่อบัญชีตนเองได้ เรียกดูเลขที่บัญชีแบบเต็มได้
 • ดูยอดเงินได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
 • จ่ายเงินโดยการสแกน QR Code ที่ร้านค้าโดยไม่ต้องระบุรหัสผ่าน 
 • การจัดการอุปกรณ์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

เริ่มใช้งาน Bualuang mBanking ได้ทันที 

bualuang banking
 • สำหรับผู้ที่ ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะต้องเปิดบัญชีเงินฝาก e – Savings พร้อมสมัครใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง และบัตรเดบิต
 • สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพแล้ว สมัครผ่านแอพพลิเคชั่น ด้วยบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
 • กรณีสมัครบัตรเดบิต และเบอร์โทรศัพท์มือถือตรงกับที่ลงทะเบียนให้ไว้กับธนาคาร จะสามารถใช้บริการได้ครบทุกฟังก์ชัน
 • กรณีสมัครด้วยบัตรเดบิตแต่เบอร์โทรศัพท์มือถือ ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนให้ไว้กับธนาคารจะสามารถใช้บริการได้เพียงดูข้อมูลบัญชีเงินฝากที่ผูกอยู่กับบัตรเดบิตใบนั้น หากต้องการใช้บริการได้ครบทุกฟังก์ชันจะต้องขอให้บริการเต็มรูปแบบเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาของธนาคาร
 • กรณีสมัครด้วยบัตรเครดิตจะสามารถใช้บริการได้เพียงดูรายละเอียดของบัตรเครดิตใบนั้นได้เท่านั้น หากต้องการใช้บริการได้ครบทุกฟังก์ชันจะต้องติดต่อขอใช้บริการเต็มรูปแบบที่สาขาของธนาคาร
 • สมัครที่เครื่อง ATM หรือสาขาของธนาคาร เพื่อรับรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) และ รหัสลับแรกเข้า (PIN) จากนั้นเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นครั้งแรกได้ด้วยรหัสที่ได้รับ